Metal Decor

Renovate Your Houses By Choosing From Thousands Of Unique Metal Wall Paintings. If you want to renew the air of your home, you should see our Wall Painting Designs on Arazomi.com.

Metal Decor

There are 318 products.

Showing 1-100 of 318 item(s)

Active filters

Al- ihlas Suresi Metal...

Cenâb-ı Hakk’ın birliği ve en mühim sıfatları gayet veciz bir şekilde beyân edilir. hlas suresi, 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir.
Regular price ₺722.49 Price ₺375.70

Al İsra suresi Metal Lazer...

İsra Suresi, Kur'an'ın 17. suresidir. Sure 111 ayetten oluşur. Surenin Mekke'de, ancak 26., 32., 33. ve 57. ayetler ile 73.-80. ayetlerin Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır.
Regular price ₺553.00 Price ₺287.56

Allah Kufi Metal Lazer Kesim

Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür. Özellikle ... İslam hat sanatının en eski bilinen yazı türü olan kûfi, ismini Kufe'den almıştır.
Regular price ₺446.00 Price ₺231.92

Al Rahman Metal Lazer Kesim

Rahman Suresi, Kur'an'ın 55. suresi. Sure, 78 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Allah'ın 99 ismi'nden biri olan R-H-M kökündenen türeyen er-Rahman kelimesinden alır.
Regular price ₺553.00 Price ₺287.56

Besmele 1 Metal Lazer Kesim

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Regular price ₺498.00 Price ₺258.96

Asr Suresi Metal Lazer Kesim

Asr suresi, Kur'an'ın 103. suresidir. Sure 3 ayetten oluşur Asr, çağ, ikindi vakti veya uzun zaman anlamlarına gelebilen bir kelimedir. Mekke'de indirildiğine inanılan, surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.
Regular price ₺535.00 Price ₺278.20

Ayetel Kursi Metal Lazer Kesim

Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır. Koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur.

Regular price ₺704.49 Price ₺366.34

Kelimeyi Şahadet Metal...

Kelime-i şehâdet veya Kelime-i tevhid, İslam inancında Allah'tan başka İlah olmadığı, Muhammed'in de O'nun kulu ve Elçisi esasının beyanı olan ibaredir.

Regular price ₺535.20 Price ₺278.31

Besmele 2 li Metal Lazer Kesim

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Regular price ₺535.00 Price ₺278.20

Besmele Yuvarlak Metal...

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Regular price ₺481.00 Price ₺250.12

Besmele 3 Metal Lazer Kesim

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Regular price ₺453.00 Price ₺235.56

Allah Hüvallahüllezi Metal...

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân'dır, Rahîm'dir.23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah'a muşriklerin şirkinden. 24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.
Regular price ₺481.00 Price ₺250.12

Al Rahman suresi Metal...

Rahman Suresi, Kur'an'ın 55. suresi. Sure, 78 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Allah'ın 99 ismi'nden biri olan R-H-M kökündenen türeyen er-Rahman kelimesinden alır.
Regular price ₺565.75 Price ₺294.19

Vav Metal Lazer Kesim

Vav, İbrani alfabesi'nin ve Ebced hesabına göre Arap alfabesinin altıncı harfi olup modern Arap alfabesinin yirmi yedinci harfidir. Kamerî harflerdendir.
Regular price ₺412.00 Price ₺214.24