İslami Motifler

Benzersiz ve Şık Tasarım İslami Metal Duvar Tablolar ile Evlerinizi Yenileyebilirsiniz. Hizmetler: Ücretsiz Kargo, Kapıda Ödeme İmkanı, Kredi Kartına Taksit.

İslami Motifler

Aktif filtreler

Al- ihlas Suresi Metal...

Cenâb-ı Hakk’ın birliği ve en mühim sıfatları gayet veciz bir şekilde beyân edilir. hlas suresi, 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir.
Normal fiyat ₺722,49 Fiyat ₺375,70

Al İsra suresi Metal Lazer...

İsra Suresi, Kur'an'ın 17. suresidir. Sure 111 ayetten oluşur. Surenin Mekke'de, ancak 26., 32., 33. ve 57. ayetler ile 73.-80. ayetlerin Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır.
Normal fiyat ₺553,00 Fiyat ₺287,56

Allah Kufi Metal Lazer Kesim

Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür. Özellikle ... İslam hat sanatının en eski bilinen yazı türü olan kûfi, ismini Kufe'den almıştır.
Normal fiyat ₺446,00 Fiyat ₺231,92

Al Rahman Metal Lazer Kesim

Rahman Suresi, Kur'an'ın 55. suresi. Sure, 78 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Allah'ın 99 ismi'nden biri olan R-H-M kökündenen türeyen er-Rahman kelimesinden alır.
Normal fiyat ₺553,00 Fiyat ₺287,56

Besmele 1 Metal Lazer Kesim

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺498,00 Fiyat ₺258,96

Asr Suresi Metal Lazer Kesim

Asr suresi, Kur'an'ın 103. suresidir. Sure 3 ayetten oluşur Asr, çağ, ikindi vakti veya uzun zaman anlamlarına gelebilen bir kelimedir. Mekke'de indirildiğine inanılan, surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.
Normal fiyat ₺535,00 Fiyat ₺278,20

Ayetel Kursi Metal Lazer Kesim

Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır. Koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur.

Normal fiyat ₺704,49 Fiyat ₺366,34

Kelimeyi Şahadet Metal...

Kelime-i şehâdet veya Kelime-i tevhid, İslam inancında Allah'tan başka İlah olmadığı, Muhammed'in de O'nun kulu ve Elçisi esasının beyanı olan ibaredir.

Normal fiyat ₺535,20 Fiyat ₺278,31

Besmele 2 li Metal Lazer Kesim

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺535,00 Fiyat ₺278,20

Besmele Yuvarlak Metal...

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺481,00 Fiyat ₺250,12

Besmele 3 Metal Lazer Kesim

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺453,00 Fiyat ₺235,56

Hüvallahüllezi Metal Lazer...

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân'dır, Rahîm'dir.23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah'a muşriklerin şirkinden. 24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.
Normal fiyat ₺481,00 Fiyat ₺250,12

Al Rahman suresi Metal...

Rahman Suresi, Kur'an'ın 55. suresi. Sure, 78 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Allah'ın 99 ismi'nden biri olan R-H-M kökündenen türeyen er-Rahman kelimesinden alır.
Normal fiyat ₺565,75 Fiyat ₺294,19

Vav Metal Lazer Kesim

Vav, İbrani alfabesi'nin ve Ebced hesabına göre Arap alfabesinin altıncı harfi olup modern Arap alfabesinin yirmi yedinci harfidir. Kamerî harflerdendir.
Normal fiyat ₺412,00 Fiyat ₺214,24

Bakara Metal Lazer Kesim

Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.
Normal fiyat ₺481,00 Fiyat ₺250,12

Al İkhlas suresi Metal...

İhlas Suresi, Kur'an'ın 112. suresidir. Sure 4 ayetten oluşur. Mekke'de indirilmiş olan İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.
Normal fiyat ₺412,00 Fiyat ₺214,24

Fatiha suresi Metal Lazer...

Fatiha, Kuran-ı Kerim ilk süresidir. Besmele ile birlikte toplam 7 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde indirilmiştir. En faziletli süre olarak da adlandırılır ve başlangıç anlamını taşımaktadır. Fatiha süresi, Ümmü’1-Kitab (Kitabın özü), es-Seb’ul- Mesani (tekrarlanan yedi ayet), el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifâ, eş-Şükr ve es-Salât isimleriyle de bilinmektedir.
Normal fiyat ₺565,75 Fiyat ₺407,34

Al İsra suresi Metal Lazer...

İsra Suresi, Kur'an'ın 17. suresidir. Sure 111 ayetten oluşur. Surenin Mekke'de, ancak 26., 32., 33. ve 57. ayetler ile 73.-80. ayetlerin Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır.
Normal fiyat ₺346,92 Fiyat ₺180,40

Ayetel Kursi Yuvarlak Metal...

Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır. Koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur.
Normal fiyat ₺565,64 Fiyat ₺294,13

4 Lü Metal Set Kafirun,...

Felak Suresi, Kur'an'ın 113. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Fil Suresinden sonra Nas Suresinden önce Mekke'de indirildiğine inanılır. İniş sırasına göre 20. suredir. Nas : Nas Suresi Kur'an'ın 114. ve son suresidir. Sure 6 ayetten oluşur. Sure ismini her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen nas kelimesinden almıştır. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 21. suredir. Sure ismini ilk ayetinde yer alan ve sabah aydınlığı anlamına gelen felâk kelimesinden almıştır.
Normal fiyat ₺2.185,00 Fiyat ₺1.136,20

Felak Nas suresi Metal...

Felak Suresi, Kur'an'ın 113. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Fil Suresinden sonra Nas Suresinden önce Mekke'de indirildiğine inanılır. İniş sırasına göre 20. suredir. Nas : Nas Suresi Kur'an'ın 114. ve son suresidir. Sure 6 ayetten oluşur. Sure ismini her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen nas kelimesinden almıştır. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 21. suredir. Sure ismini ilk ayetinde yer alan ve sabah aydınlığı anlamına gelen felâk kelimesinden almıştır. Kafirun : Kâfirûn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi. Sure 6 ayetten oluşur. Mekke'de indiğine inanılır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kafirler anlamına gelen
Normal fiyat ₺535,00 Fiyat ₺278,20

Besmele Kufi

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺462,13 Fiyat ₺184,85

Kelimey i Şehadet Kiswa

Kelime-i Şehadet, İslam'a girişin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman sayılmaz. Ayrıca, Şahâdet kelimesini dil ile söyleyip kalple de tasdik etmek gerekir. Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.

Normal fiyat ₺651,09 Fiyat ₺260,44

Meslevi

Divan edebiyatının nazım şekillerinden birisi olan mesnevinin sözlük anlamı "ikişer, ikişerli" demektir. Edebiyat terimi olarak anlamı ise, her beyiti kendi arasında kafiyeli iki beyitten binlerce kadar uzanan bir nazım şeklidir.
Normal fiyat ₺465,01 Fiyat ₺186,00

Besmele Yuvarlak

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺553,47 Fiyat ₺221,39

İhlas Suresi

İhlas Suresi, Kur'an'ın 112. suresidir. Sure 4 ayetten oluşur. Mekke'de indirilmiş olan İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.
Normal fiyat ₺604,45 Fiyat ₺241,78

Kufi Bismillah

Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır. Güncel hayatta sıklıkla bazen de Bismillah şeklinde kısaltma olarak kullanılır.
Normal fiyat ₺547,64 Fiyat ₺219,06

Izgaralı Vav

Vav’ı görünce dur! Vav Harfinin Sırrı Kur’an-ı Kerim’de vav ile başlayan ayetlerde yemin edilmiştir. Bir şeyin üzerine kasem ediliyorsa yemin edilen şeyin delil olarak kullanılacağını anlamalıyız. Bu yüzden vav eğer yemin anlamındaysa, arkasından dikkatlerimizin çekilmek istendiği önemli bir şeyin geliyor olacağını bekleyebiliriz. Ku’anı- Kerim’de çoğu vakitler üzerine -kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze (vel-fecr, ve’d-duha, ve’n-nehâr, ve’l-asr, ve’l-leyl…) ve bunların alametleri sayılan güneşle aya yemin edilir. Asr sûresinde, mutlak mânâda zamana yemin edilerek, akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır.
Normal fiyat ₺518,88 Fiyat ₺207,55

Izgaralı Vav ai-0531

Vav’ı görünce dur! Vav Harfinin Sırrı Kur’an-ı Kerim’de vav ile başlayan ayetlerde yemin edilmiştir. Bir şeyin üzerine kasem ediliyorsa yemin edilen şeyin delil olarak kullanılacağını anlamalıyız. Bu yüzden vav eğer yemin anlamındaysa, arkasından dikkatlerimizin çekilmek istendiği önemli bir şeyin geliyor olacağını bekleyebiliriz. Ku’anı- Kerim’de çoğu vakitler üzerine -kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze (vel-fecr, ve’d-duha, ve’n-nehâr, ve’l-asr, ve’l-leyl…) ve bunların alametleri sayılan güneşle aya yemin edilir. Asr sûresinde, mutlak mânâda zamana yemin edilerek, akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır.
Normal fiyat ₺521,25 Fiyat ₺208,50

Izgaralı Vav ai-0532

Vav’ı görünce dur! Vav Harfinin Sırrı Kur’an-ı Kerim’de vav ile başlayan ayetlerde yemin edilmiştir. Bir şeyin üzerine kasem ediliyorsa yemin edilen şeyin delil olarak kullanılacağını anlamalıyız. Bu yüzden vav eğer yemin anlamındaysa, arkasından dikkatlerimizin çekilmek istendiği önemli bir şeyin geliyor olacağını bekleyebiliriz. Ku’anı- Kerim’de çoğu vakitler üzerine -kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze (vel-fecr, ve’d-duha, ve’n-nehâr, ve’l-asr, ve’l-leyl…) ve bunların alametleri sayılan güneşle aya yemin edilir. Asr sûresinde, mutlak mânâda zamana yemin edilerek, akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır.
Normal fiyat ₺511,97 Fiyat ₺204,79

Izgaralı Vav ai-0533

Vav’ı görünce dur! Vav Harfinin Sırrı Kur’an-ı Kerim’de vav ile başlayan ayetlerde yemin edilmiştir. Bir şeyin üzerine kasem ediliyorsa yemin edilen şeyin delil olarak kullanılacağını anlamalıyız. Bu yüzden vav eğer yemin anlamındaysa, arkasından dikkatlerimizin çekilmek istendiği önemli bir şeyin geliyor olacağını bekleyebiliriz. Ku’anı- Kerim’de çoğu vakitler üzerine -kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze (vel-fecr, ve’d-duha, ve’n-nehâr, ve’l-asr, ve’l-leyl…) ve bunların alametleri sayılan güneşle aya yemin edilir. Asr sûresinde, mutlak mânâda zamana yemin edilerek, akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır.
Normal fiyat ₺526,00 Fiyat ₺210,40

Izgaralı Vav ai-0534

Vav’ı görünce dur! Vav Harfinin Sırrı Kur’an-ı Kerim’de vav ile başlayan ayetlerde yemin edilmiştir. Bir şeyin üzerine kasem ediliyorsa yemin edilen şeyin delil olarak kullanılacağını anlamalıyız. Bu yüzden vav eğer yemin anlamındaysa, arkasından dikkatlerimizin çekilmek istendiği önemli bir şeyin geliyor olacağını bekleyebiliriz. Ku’anı- Kerim’de çoğu vakitler üzerine -kuşluk vaktine, fecre, geceye, gündüze (vel-fecr, ve’d-duha, ve’n-nehâr, ve’l-asr, ve’l-leyl…) ve bunların alametleri sayılan güneşle aya yemin edilir. Asr sûresinde, mutlak mânâda zamana yemin edilerek, akıp giden vakti dikkatle değerlendirmesi konusunda insanoğlu uyarılır.
Normal fiyat ₺528,38 Fiyat ₺211,35

Kelimey i Şehadet Kufi ai-054

Kelime-i Şehadet, İslam'a girişin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman sayılmaz. Ayrıca, Şahâdet kelimesini dil ile söyleyip kalple de tasdik etmek gerekir. Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.
Normal fiyat ₺419,15 Fiyat ₺167,66

Semazen ai-400

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin altı cilt (defter) ve yaklaşık 25.700 beyitten meydana gelen Farsça eserine Mes̱nevî adını vermesi, onun öncelikle kitabın nazım şekline dayanarak bir isimlendirmede bulunduğunu göstermektedir. Mes̱nevî şârihleri, eserin “bir şeyi ikiye katlamak, çift yapmak” anlamlarına gelen adının, şeklinin yanı sıra mâna ve muhtevasına da işaret ettiğini, birbiriyle mütekabil ilâhî isimlerin mazharları olmaları itibariyle şehâdet âlemindeki bütün varlıkların (sûret-mâna, varlık-yokluk, gayb-şehâdet, ışık-karanlık gibi) çift çift veya ikili zıtlar halinde zuhur ettiğini, 

Normal fiyat ₺792,80 Fiyat ₺317,12

Semazen ai-401

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin altı cilt (defter) ve yaklaşık 25.700 beyitten meydana gelen Farsça eserine Mes̱nevî adını vermesi, onun öncelikle kitabın nazım şekline dayanarak bir isimlendirmede bulunduğunu göstermektedir. Mes̱nevî şârihleri, eserin “bir şeyi ikiye katlamak, çift yapmak” anlamlarına gelen adının, şeklinin yanı sıra mâna ve muhtevasına da işaret ettiğini, birbiriyle mütekabil ilâhî isimlerin mazharları olmaları itibariyle şehâdet âlemindeki bütün varlıkların (sûret-mâna, varlık-yokluk, gayb-şehâdet, ışık-karanlık gibi) çift çift veya ikili zıtlar halinde zuhur ettiğini, 

Normal fiyat ₺792,80 Fiyat ₺317,12

Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99...

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi, İslam toplumunda, Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

Normal fiyat ₺834,00 Fiyat ₺683,88

Bakara Suresi 126. Ayet

Bakara Suresi 126. Ayet :  Rabbim! Burayı güvenli bir şehir yap, halkından Allah’a ve âhiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır 

(35 x 70 cm) ebatlarında

Fiyat ₺275,42

la ilahe illallah metal...

Tevhid inancı İslam dininin temelini teşkil eder. İslam dinine girmek isteyen kimselerin ilk olarak kelime-i tevhidi içtenlikle benimsemesi şarttır. Kelime-i tevhidin aslı “lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” cümlelerinden ibadettir.

35 x 70 cm Ebatlarında 

Fiyat ₺296,60

Asr Suresi İslami Metal...

Asr suresi, Kur'an'ın 103. suresidir. Sure 3 ayetten oluşur Asr, çağ, ikindi vakti veya uzun zaman anlamlarına gelebilen bir kelimedir. Mekke'de indirildiğine inanılan, surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.

Normal fiyat ₺546,61 Fiyat ₺327,97

Nazar Duası İslami Metal Tablo

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).   70 x 70 cm

Normal fiyat ₺499,00 Fiyat ₺349,30